Den franske revolusjonen

Lag samandrag:
Test deg sjølv:
Oppgåver:
  1. På kva måtar blei tredjestanden i Frankrike hindra frå å ha makt før revolusjonen?
  2. Kong Ludvig 16. var først rekna som ein ærefull konge, men blei seinare halshogd. Kva gjorde kongen sjølv, for at dette skulle skje?
  3. Korleis svikta Jakobinarane mottoet om liberté, égalite og fraternité (fridom, likskap og brorskap)?
Kjelder:
Creative Commons-lisens Attribution-NonCommercial-ShareAlikeDel

Sist oppdatert:

Kategori:

Samfunn, politikk og kultur, Samfunnsfag

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Den franske revolusjonen