Den franske revolusjonen

Lag samandrag:
Test deg sjølv:
Oppgåver:
  1. På kva måtar blei tredjestanden i Frankrike hindra frå å ha makt før revolusjonen?
  2. Kong Ludvig 16. var først rekna som ein ærefull konge, men blei seinare halshogd. Kva gjorde kongen sjølv, for at dette skulle skje?
  3. Korleis svikta Jakobinarane mottoet om liberté, égalite og fraternité (fridom, likskap og brorskap)?
Kjelder:

Sist oppdatert:

Kategori:

Samfunn, politikk og kultur, Samfunnsfag

Forfattar:

Meny