Energi

I simuleringa under kan du utforska samanhengen mellom potensiell og kinetisk energi i ulike forsøk med pendlar: