Forsøk: Pasteurisering av mjølk

Mjølk som blir selt i butikken er pasteurisert. Det betyr at mjølka er varmebehandla, slik at dei fleste bakteriane er drepne. Meieria bruker lågpasteurisering, der mjølka blir varma opp til 72 °C i 15 sekund. I dette forsøket skal me varma opp mjølka til lenger, og til litt høgare temperatur, så me er på den […]

Hjernen

Kjelder: Jansen, Jan & Glover, Joel. (15.12.2016). Hjerne. Store medisinske leksikon. Henta 27.08.2017 frå https://sml.snl.no/hjerne Nilsen, Alf Jacob. (03.08.2017). Sentralnervesystemet. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 27.08.2017 frå http://ndla.no/nn/node/111380?fag=52234 Norsk Helseinformatikk. (03.05.2017). Hjernefunksjoner og skader. NHI.no. Henta 27.08.2017 frå https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/hjernefunksjoner-og-skader/

Puberteten – for gutar

Gutar har allerede når dei blir født, over 5 millioner hårstrå, men dei er nesten usynlige. Dei kjem fram når du er alt ifra 10-16 år. Det er først når ein gut kjem i puberteten, du begynner å sjå hårveksten, det kjem ut under armane, i skrittet, i ansiktet som skjegg og på leggane.