Bildenotat

Å laga bildenotat frå ein tekst eller emne.

BISON

Å skaffa seg oversyn eller innblikk i ein tekst.

FoSS

Å forstå forholdet mellom spørsmål og svar.

Læresamtalen

Å snakka, drøfta og tenkja saman i ein læresamtale.

Lesing for å læra

Før lesing kan du: tenkja over kva du kan om emnet frå før. Lag gjerne eit tankekart for å organisera og skriva ned tankane dine. sjå på titlar og bilete. Kva kan bileta fortelja deg? lesa samandraget av teksten, for å danna eit oversyn over kva teksten handlar om. tenkja over kva du vil læra […]

Nøkkelord

Å henta ut viktige nøkkelord frå ein tekst.

Samandrag

Å skriva samandrag frå ein tekst eller eit emne.

Skrivetrekanten

Skrivetrekanten er eit nyttig verktøy for både lesing og skriving av ulike typar tekstar. Modellen viser at alle tekstar har eit føremål (grunnen til at teksten er skriven), eit innhald (det teksten handlar om) og ei form (måten teksten er skriven på). Når ein les tekstar, vil sidene i skrivetrekanten vera til hjelp for å […]

Styrkenotat

Å organisera ulike emneord etter styrke/detaljgrad.

Tankekart

Å bruka tankekart til å strukturera tankar eller emne.

Venndiagram

Å samanlikna likskapar og ulikskapar mellom to emne.

VØL-skjema

Å kartleggja kva ein veit, ønskjer å læra og har lært.