Intervju

Portrettintervju, saksintervju og enkét.

Jobbsøknad

Dette bør vera med i ein jobbsøknad: Kva jobb søkjer du på? – Referer til utlysinga/annonsa. Kven er du? – Det meste kan stå i ein CV, men viss det er noko spesielt som skil deg ut frå andre søkjarar, bør du ta det med i sjølve søknaden. Kvifor søkjer du? – Kva det er […]