Skrivetrekanten

Skrivetrekanten er eit nyttig verktøy for både lesing og skriving av ulike typar tekstar. Modellen viser at alle tekstar har eit føremål (grunnen til at teksten er skriven), eit innhald (det teksten handlar om) og ei form (måten teksten er skriven på). Når ein les tekstar, vil sidene i skrivetrekanten vera til hjelp for å […]