Talemål i Norge

Noreg er eit langstrekt land, der høge fjell, djupe dalar og breie fjordar har ført til at folk i dei ulike bygdene har utvikla talemålet sitt litt forskjellig. Sidan Noreg ikkje har noko offisielt standardtalemål, og dialektar stort sett blir aksepterter i dei fleste område i samfunnet, har dialektane fått leva vidare i dei ulike geografiske områda av […]

Utviklinga av norsk språk

Har du nokon gong tenkt på kvifor norsk liknar veldig mykje på svensk og dansk, og kvifor nordmenn forstår veldig mange tyske og engelske ord?