Klappa namn

FØREMÅL: Denne øvinga hjelper deltakarane i ei ny gruppe til å læra kvarandre sine namn. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet. Øvinga startar med at den første deltakaren seier namnet sitt mens vedkomande klappar i hendene i retning mot ein annan deltakaren. Deltakaren som blei «klappa mot» held fram med å seia namnet […]

Kontakt og kast

Denne øvinga kan anten brukast som ein bli kjent-øving, eller til å øva opp evnen til å få augekontakt i samspel med andre.