Mønsterfokus

FØREMÅL: Dette er først og fremst ei middels/vanskeleg konsentrasjonsøving, men øvinga fungerer òg til å illustrera viktigheita av å akseptera og gje tilbod i improvisasjon. UTSTYR:  Ingenting nødvendig, men å kasta ein ertepose frå deltakar til deltakar kan brukast til å danna eit mønster. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg i ein ring. Instruktøren/leiaren ber éin av deltakarane om å seia eit ord […]

Olga, Olga

Denne morosame og fengjande songleiken er godt eigna til å varma opp både kropp og stemme.

Tungegymnastikk

FØREMÅL: Tydeleg uttale er viktig for all framføring på scenen, og her er nokre eksempel på tungegymnastikk-øvingar som vil trena opp uttalen til deltakarane. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane stiller seg opp framfor instruktøren/leiaren. Instruktøren/leiaren seier ei setning høgt, gjerne med overdriven tydeleg uttale. Deltakarane gjentek setninga i kor, med høg stemme og overdriven tydeleg uttale. Instruktøren/leiaren seier den same setninga like høgt […]