Jobbsøknad

Dette bør vera med i ein jobbsøknad:

  • Kva jobb søkjer du på? – Referer til utlysinga/annonsa.
  • Kven er du? – Det meste kan stå i ein CV, men viss det er noko spesielt som skil deg ut frå andre søkjarar, bør du ta det med i sjølve søknaden.
  • Kvifor søkjer du? – Kva det er med stillinga eller firmaet som gjer dette interessant for deg?
  • Kvifor er du ein søkjar å satsa på? – Utdanning, arbeidserfaring, personlege eigenskapar…
  • Referansar – Namn på personar som kjenner deg, og som bedrifta kan ta kontakt med. (Hugs å spørja desse personane om lov til å føra dei opp.)

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Saktekstar

Forfattar:

Kompetansemål:

Meny

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Jobbsøknad