Jorda

Jorda er den tredje planeten, rekna frå Sola, og den femte største i vårt solsystem.

Jorda er bygd opp av fleire lag, som blir tyngre, tettare og varmare desto lenger inn mot kjernen ein kjem. Grovt sett kan ein dela oppbygginga av jorda inn i jordskorpa, mantelen og kjernen. Jorda er ca. 6.370 km djup, frå jordoverflata og inn til midten av kjernen. (Illustrasjon: Morten Hetland)

Kjelder:

Ringnes, T., Aksnes, K., Ramberg, I. & Bryhni, I. (2016). Jorden. Store norske leksikon. Henta 23.07.2017 frå https://snl.no/Jorden.

Sist oppdatert:

Kategori:

Klima, miljø og berekraft, Samfunnsfag

Forfattar:

Meny