Kroppspress

Særleg i ungdomsåra er me veldig sårbare for kroppspress, som kan påverka både sjølvtilliten og sjølvbiletet vårt. Korleis kan ein stå imot eller motarbeida kroppspress.

Forfattar:

Meny