Styrkenotat

Eit styrkenotat hjelper til med å få ein struktur og oversyn på innhaldet i eit emne. Styrke 1 er hovudemnet, medan styrke 2 fortel noko meir detaljert om styrke 1. Styrke 3 fortel meir detaljert om styrke 2, og slik held det fram så lengje det er føremålstenleg.

Sist oppdatert:

Kategori:

Lesing for å læra, Norsk

Forfattar:

Meny