Syrer og basar

I simuleringa under kan du undersøka pH-verdien i nokre vanlege stoff i kvardagen. Du kan òg læra om kva som skjer med pH-verdien når ei løysning blir fortynna med reint vatn.

Sist oppdatert:

Kategori:

Stoff og reaksjonar

Forfattar:

Meny