I simuleringa under kan du undersøka pH-verdien i nokre vanlege stoff i kvardagen. Du kan òg læra om kva som skjer med pH-verdien når ei løysning blir fortynna med reint vatn.

Publisert i Stoff og reaksjonar.

Morten Hetland

Morten er adjunkt og IKT-ansvarleg ved Hjelmeland ungdomsskule, og har undervist i samfunnsfag, norsk, naturfag, musikk og valfaget sal og scene. Elles har han vore instruktør i Hjelmeland Teater sidan 2012.