Tal og talforståing

Naturlege tal

Dei første tala som me lærer om er naturlege tal. Dei naturlege tala er alle heile tal frå og med 1 og oppover.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

Me deler dei naturlege tala opp i partal og oddetal.

Partal: 2, 4, 6, 8, 10, 12…
Oddetal: 1, 3, 5, 7, 9, 11…

Plassverdi og utvida form

Plassen som eit siffer har i eit tal bestemmer kva verdi sifferet har.

4 2 3 7
tusen-
plass
hundre-
plass
tiar-
plass
einar-
plass

I talet 4237 står sifferet 4 på tusenplassen, 2 på hundreplassen, 3 på tiarplassen og 7 på einarplassen.

Talet 4237 kan òg skrivast på utvida form:

4 · 1000 + 2 · 100 + 3 · 10 + 7 · 1 = 4237

Sist oppdatert:

Kategori:

Matematikk, Tal og algebra

Forfattar:

Kompetansemål:

Meny

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Tal og talforståing