Verna: Verkemiddel i film

Dette innhaldet er passordverna. For å lesa det, må du skriva inn passordet ditt under:

Creative Commons-lisens Attribution-ShareAlikeDel

Sist oppdatert:

Kategori:

Litteratur og kultur, Norsk, Samansette tekstar

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Verna: Verkemiddel i film