Areal

Sist oppdatert:

Kategori:

Geometri, Matematikk

Forfattar:

Kompetansemål:

bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desseutforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Areal