Areal

Sist oppdatert:

Kategori:

Geometri, Matematikk

Forfattar:

Kompetansemål:

bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desseutforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Areal