Areal

Sist oppdatert:

Kategori:

Geometri, Matematikk

Forfattar:

Kompetansemål:

bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desseutforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Areal