Berekraftig utvikling

(Illustrasjon: Nastco/iStock)

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Jorda og livet på jorda, Naturfag, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunnutforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan hautvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke ei global utfordring ved berekraftig utvikling og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Berekraftig utvikling