Berekraftig utvikling

(Illustrasjon: DrAfter123/iStock)

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Jorda og livet på jorda, Naturfag, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunnutforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan hautvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke ei global utfordring ved berekraftig utvikling og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Berekraftig utvikling