Bioenergi

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta korleis energiproduksjon og energibruk kan påverka miljøet lokalt og globaltgjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up