Biologisk mangfald

Dyra har gjennom millionar av år tilpassa seg dei naturtypane som dei lever i. (Illustrasjon: drmakkoy/iStock)

Biologisk mangfald

  • mangfald i naturtypar
  • artsmangfald
  • genetisk mangfald

Sist oppdatert:

Kategori:

Jorda og livet på jorda, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva korleis forskarar har kome fram til evolusjonsteorien, og bruka denne til å forklara utviklinga av biologisk mangfald

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Biologisk mangfald