Den franske revolusjonen

Kva rettar har folk, og kor kjem desse rettane frå? Kven skal bestemma over andre, og kven gjev dei retten til det? Korleis må eit samfunn styrast, for å sikra innbyggjarane sine behov?

Tankane frå opplysningstida sette i gong dei store samfunnsendringane som me i dag kallar for den franske revolusjonen.

Lag samandrag

Test deg sjølv

Fordjupingsoppgåver

  1. På kva måtar blei tredjestanden i Frankrike hindra frå å ha makt før revolusjonen?
  2. Kong Ludvig 16. var først rekna som ein ærefull konge, men blei seinare halshogd. Kva gjorde kongen sjølv, for at dette til slutt skjedde?
  3. Korleis svikta Jakobinarane mottoet om liberté, égalite og fraternité (fridom, likskap og brorskap)?
  4. Kva kan den franske revolusjonen læra oss om korleis me kan gjera dagens samfunn meir rettferdig?

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktanereflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Den franske revolusjonen