Det er tysdag!

FØREMÅL: Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å spela skodespel med overdrivne rørsler og kjensler.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir sette saman to-og-to, og fordeler seg rundt i rommet med god avstand til dei andre para.
  2. Den eine deltakaren byrjar improvisasjonen ved å seia ein heilt kvardagsleg setning.
  3. Den andre deltakaren skal velja seg ei kjensle (til dømes sint, glad, frustrert, fortvila, forelska…), som skal overdrivast når han/ho svarer på setningen med ei omfangsrik og kjensleladd utgreiing.

Tips: Øvinga fungerer best når deltakarane greier å «sleppa seg laust», og bruka mykje kroppsspråk, stemme og overdrivne rørsler.

Døme på startarar:
Det er tysdag i dag. – Kva seier du?! Er det tysdag, i dag?! Og eg som trudde…
Du har kvitt skjerf på deg i dag. – Ja, er det ikkje fint?! Eg elskar kvitt! Og spesielt…
Så fint vêr det er. – Nei, det er slett ikkje fint vêr! Eg hatar når det er…

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Improvisasjon, Parøvingar

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Det er tysdag!