Det er tysdag!

FØREMÅL: Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å spela skodespel med overdrivne rørsler og følelsar.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir sette saman to-og-to, og fordeler seg rundt i rommet med god avstand til dei andre para.
  2. Den eine deltakaren byrjar improvisasjonen ved å seia ein heilt kvardagsleg setning.
  3. Den andre deltakaren skal velja seg ei kjensle (til dømes sint, glad, frustrert, fortvila, forelska…), som skal overdrivast når han/ho svarer på setningen med ei omfangsrik og kjensleladd utgreiing.

Tips: Øvinga fungerer best når deltakarane greier å «sleppa seg laust», og bruka mykje kroppsspråk, stemme og overdrivne rørsler.

Døme på startarar:
Det er tysdag i dag. – Kva seier du?! Er det tysdag, i dag?! Og eg som trudde…
Du har kvitt skjerf på deg i dag. – Ja, er det ikkje fint?! Eg elskar kvitt! Og spesielt…
Så fint vêr det er. – Nei, det er slett ikkje fint vêr! Eg hatar når det er…

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Improvisasjon, Parøvingar

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Det er tysdag!