Dur-skalaer

Ein skala er ei rekkje med tonar som er ordna stegvis i eit fast mønster. Skalaene er grunnleggjande byggjesteinar i musikken, og dur-skalaene er dei enklaste og mest brukte i vestleg musikk.

Ein dur-skala kan byrja på kva tone som helst (grunntonen), og alle dur-skalaene har det same mønsteret: Dei består av sju ulike tonar, samt ein åttande tone som ligg éin oktav over grunntonen. Notene er plasserte med heile og halve tonetrinns avstand.

Mønsteret i ein dur-skala:
1. tone → 1 trinn opp → 2. tone – 1 trinn opp → 3. tone → ½ trinn opp → 4. tone → 1 trinn opp → 5. tone → 1 trinn opp → 6. tone → 1 trinn opp → 7. tone → ½ trinn opp → 8. tone

Skalaene er alltid kalla opp etter grunntonen. C-durskalaen er den enklaste å notera noter i, sidan den verken har kryss eller b-ar.

Sist oppdatert:

Kategori:

Musikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Ingen treff.
keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Dur-skalaer