Dur-skalaer

Ein skala er ei rekkje med tonar som er ordna stegvis i eit fast mønster. Skalaene er grunnleggjande byggjesteinar i musikken, og dur-skalaene er dei enklaste og mest brukte i vestleg musikk.

Ein dur-skala kan byrja på kva tone som helst (grunntonen), og alle dur-skalaene har det same mønsteret: Dei består av sju ulike tonar, samt ein åttande tone som ligg éin oktav over grunntonen. Notene er plasserte med heile og halve tonetrinns avstand.

Mønsteret i ein dur-skala:
1. tone → 1 trinn opp → 2. tone – 1 trinn opp → 3. tone → ½ trinn opp → 4. tone → 1 trinn opp → 5. tone → 1 trinn opp → 6. tone → 1 trinn opp → 7. tone → ½ trinn opp → 8. tone

Skalaene er alltid kalla opp etter grunntonen. C-durskalaen er den enklaste å notera noter i, sidan den verken har kryss eller b-ar.

Sist oppdatert:

Kategori:

Musikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Ingen treff.
Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Dur-skalaer