Fornybare og ikkje-fornybare energikjelder

Lokale og globale miljøeffektar ved ulike energikjelder

Creative Commons-lisens Attribution-NonCommercial-ShareAlikeDel

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Fornybare og ikkje-fornybare energikjelder