Forsøk: Følg ei oppskrift

Fakta

Når me gjer eit forsøk i naturfag, har me gjerne tenkt ut kvifor me trur ting heng saman, og korleis forsøket vil gå. Det kallar me å laga ein hypotese. Forsøket kan gå slik me trudde, eller det kan visa seg at hypotesen ikkje heldt, og me må laga nye hypotesar og gjera nye forsøk.

I naturfag er det viktig å kunna følgja oppskrifter: Viss du slurvar, kan forsøket fort bli mislukka. I forsøket under skal du få øva deg i å følgja ei oppskrift. Dette forsøket er det lurt å gjera saman med andre.

Framgangsmåte

 1. Bland sukker, mjølk, fløyte og vaniljesukker i den første posen.
 2. Knyt posen, men la det vera igjen litt luft i den. Kontroller at posen er heilt tett.
 3. Legg isbitane og saltet i den andre posen.
 4. Legg den første posen inn i den andre posen, saman med isbitane og saltet.
 5. Knyt posen godt igjen. Pakk posen inn i kjøkkenhandkledet.
 6. Rist posane i 8–12 minutt. Det er slitsamt, så det kan vera lurt å dela på jobben.
 7. Fjern den ytste posen med salt og is over ein vask.
 8. Skyll forsiktig av alt saltet frå den inste posen med kaldt vatn.
 9. Klipp eit hol i den første posen, og press innhaldet ut på to små tallerkar. Hugs å dela likt.

Kva blei resultatet?

Kjelder

Finstad, Hanne S., Kolderup, Jørgen & Jørgensen, Eva C. (2006). Trigger: Elevbok naturfag 8. trinn: Forenklet utgave. Oslo: N.W. Damm & Søn AS.

Material og utstyr

 • To vasstette fryseplastposar
 • 1,5 dl kremfløyte
 • 1,5 dl heilmjølk
 • 0,5 dl sukker
 • 0,5 ts vaniljesukker
 • 20 isbitar
 • 10 ss finkorna salt
 • Kjøkkenhandkle
 • Saks
 • Spiseskei
 • To små tallerkar
 • To teskeier

Kuldeblanding

clear glass round ornament on gray stone

Ei kuldeblanding kan lagast av isbitar og vanleg bordsalt. (Foto: Jan Antonin Kolar/Pexels)

Forfattar:

Kompetansemål:

delta i risikovurderingar knytta til forsøk og følgja sikkerheitstiltakautforska kjemiske reaksjonar, forklara massebevaring og gjera greie for betydningar av nokre forbrenningsreaksjonar

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Forsøk: Følg ei oppskrift