Framandord

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane improvisera fram ei forklaring på eit framandord.

UTSTYR: Minst like mange pappkort eller papirlappar med påskrivne framandord som talet på deltakarar.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Instruktøren/leiaren deler ut eitt framandord til kvar deltakar.
  2. Deltakarane får tid til å improvisera fram ei forklaring på framandordet.
  3. Deltakarane presenterer framandorda sine for resten av gruppa etter tur.
  4. Etter kvar presentasjon får resten av gruppa stilla oppfølgingsspørsmål til forklaringane, og deltakaren må då improvisera fram svar på desse òg.

Tips: Instruktøren/leiaren kan gjerne prøva ut kor lang tid deltakarane treng for å improvisera fram truverdige forklaringar. Erfarne deltakarar bruker gjerne berre nokre få minutt, medan mindre erfarne deltakarar treng mykje lenger tid.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Improvisasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Framandord