Gjenstandsmiming

FØREMÅL: Denne mimeøvinga er god til å trena opp samarbeidsevner og kreativitet. Gruppene kan òg konkurrera om å bli først ferdige, eller å mima best mogleg.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Deltakarane spaserer rundt på golvet.
 2. Instruktøren/leiaren roper kva deltakarane skal mima, og kor mange som skal vera med i kvar gruppe. (Til dømes «Fire og fire, bokstaven B».)
 3. Gruppene skal dannast så fort som mogleg, og deltakarane må samarbeida om å mima gjenstanden, utan å snakka med kvarandre. Deltakarane har likevel lov til å bruka kroppsspråk til å kommunisera.
 4. Medan alle gruppene mimar gjenstanden, gjev instruktøren/leiaren poeng til den gruppa som greidde seg best, raskast, mest kreativt, eller andre kriteria.

Døme på gjenstandar som kan mimast:

 • Tal
 • Bil
 • Tre
 • Kyrkje
 • Pennal
 • Sykkel
 • Bokhylle
 • Lenestol
 • Trillebår
 • Bokstavar
 • Handmiksar
 • Speglreflekskamera

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Miming, Parøvingar, Rørsleøvingar

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up