Ja, det gjer me!

FØREMÅL: I denne øvinga lærer deltakarane om grunnleggjande element i improvisasjon og teatersport, der deltakarane må kunna akseptera og bidra for å lukkast.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir delt inn i grupper på tre–fire personar.
  2. Gruppene stiller seg i kvar sine ringar med god avstand mellom seg.
  3. Instruktøren/leiaren seier eit tema, til dømes «Hòleekspedisjonen», «Badeturen», «I skogen»
  4. Øvinga startar med at éin av deltakarane i gruppa slengjer fram eit forslag om kva gruppa skal gjera.
  5. Gruppa svarer «Ja, det gjer me!», og alle i gruppa utfører/mimar forslaget.
  6. Øvinga held fram med at ein tilfeldig annan deltakar slengjer ut eit nytt forslag, gruppa svarer «Ja, det gjer me!», og alle i gruppa utfører/mimar forslaget.
  7. Gruppa held fram med å koma med forslag og spela ut forslaga, heilt til instruktøren/leiaren eller éin av deltakarane avsluttar med å seia «Og slik enda denne historia».
  8.  

Tips: Undervegs i øvinga bør instruktøren/leiaren å minna deltakarane på at denne øvinga avhenger av at alle i gruppa aksepterer og bidrar med nye forslag. Deltakarane vil merka at det blir lettare å halda framdrifta, så lenge dei byggjer vidare på den same historia, i staden for å stadig koma med nye, avvikande forslag.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Miming, Rørsleøvingar, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Ja, det gjer me!