Ja, det gjer me!

FØREMÅL: I denne øvinga lærer deltakarane om grunnleggjande element i improvisasjon og teatersport, der deltakarane må kunna akseptera og bidra for å lukkast.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir delt inn i grupper på tre–fire personar.
  2. Gruppene stiller seg i kvar sine ringar med god avstand mellom seg.
  3. Instruktøren/leiaren seier eit tema, til dømes «Hòleekspedisjonen», «Badeturen», «I skogen»
  4. Øvinga startar med at éin av deltakarane i gruppa slengjer fram eit forslag om kva gruppa skal gjera.
  5. Gruppa svarer «Ja, det gjer me!», og alle i gruppa utfører/mimar forslaget.
  6. Øvinga held fram med at ein tilfeldig annan deltakar slengjer ut eit nytt forslag, gruppa svarer «Ja, det gjer me!», og alle i gruppa utfører/mimar forslaget.
  7. Gruppa held fram med å koma med forslag og spela ut forslaga, heilt til instruktøren/leiaren eller éin av deltakarane avsluttar med å seia «Og slik enda denne historia».

Tips: Undervegs i øvinga bør instruktøren/leiaren å minna deltakarane på at denne øvinga avhenger av at alle i gruppa aksepterer og bidrar med nye forslag. Deltakarane vil merka at det blir lettare å halda framdrifta, så lenge dei byggjer vidare på den same historia, i staden for å stadig koma med nye, avvikande forslag.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Miming, Rørsleøvingar, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Meny

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Ja, det gjer me!