Jorda

Jorda er den tredje planeten, rekna frå Sola, og den femte største i vårt solsystem.

Jorda er bygd opp av fleire lag, som blir tyngre, tettare og varmare desto lenger inn mot kjernen ein kjem. Grovt sett kan ein dela oppbygginga av jorda inn i jordskorpa, mantelen og kjernen. Jorda er ca. 6.370 km djup, frå jordoverflata og inn til midten av kjernen. (Illustrasjon: Morten Hetland)

Kjelder:

Ringnes, T., Aksnes, K., Ramberg, I. & Bryhni, I. (2016). Jorden. Store norske leksikon. Henta 23.07.2017 frå https://snl.no/Jorden.

Creative Commons-lisens Attribution-NonCommercial-ShareAlikeDel

Sist oppdatert:

Kategori:

Klima, miljø og berekraft, Samfunnsfag

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Jorda