Kjelder og kritisk tenking

(Illustrasjon: DrAfter123/iStock)

Det er svært viktig å vurdere kildene når man skal undersøke et samfunnsfaglig tema, da kvaliteten og relevansen av kildene kan ha stor påvirkning på forståelsen av temaet. Det finnes ulike typer kilder som gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, her er noen eksempler:

  • Primærkilder, som for eksempel lovtekster, offentlige dokumenter, aviser og tidsskrifter fra tidsperioden, intervjuer med personer som var direkte involvert i hendelsene, eller undersøkelser som er gjort for å belyse temaet. Disse kildene gir ofte det mest nøyaktige og detaljerte bildet av temaet.
  • Sekundærkilder, som for eksempel bøker, artikler og rapporter skrevet av andre forskere, historikere eller eksperter på temaet. Disse kildene gir ofte en oversikt over temaet, og kan være nyttige for å forstå sammenhengen mellom ulike hendelser eller fenomener.
  • Tertiærkilder, som for eksempel leksikon- og oppslagsverk, eller online kilder som Wikipedia. Disse kildene gir ofte en generell oversikt over temaet, men bør brukes med varsomhet da de ofte er mindre detaljerte og kan inneholde feil eller mangel på kilder.

Når det kommer til algoritmer, kan de kan påvirke forståinga vår på flere måter. En av måtene er at algoritmer kan føre til einsretta kjelder, som kan gi en skjev representasjon av sannheten. Fordi algoritmer ofte er designet for å gi resultater som er mest relevante for en bestemt søkeord eller et bestemt søkemønster, kan de gi deg et begrenset utvalg av kilder som kan være lite representativt for det virkelige bildet av temaet. Det kan også være at algoritmer er skjevt av data som er putt inn i dem, og de kan enda være preget av bias eller diskrimination.

Det er derfor viktig å være kritisk til kildene og å sjekke opplysninger fra flere forskjellige kilder for å få et mer balansert bilde av temaet. Å bruke flere typer kilder, fra primære, sekundære og tertiære kilder, kan hjelpe deg å få et mer nyansert syn på temaet, og kan hj hjelpe deg å unngå å danne deg et fordomt bilde av temaet basert på einsretta kilder eller mangel på kilder.

Det er også viktig å være kritisk til kildene og å vurdere kvaliteten og relevansen av informasjonen som presenteres. Det kan være lurt å vurdere kildene ut fra kriterier som autoritet, objektivitet, pålitelighet, nyaktighet og oppdatert informasjon.

En annen ting å være oppmerksom på er å være bevisst om egen posisjon og hva man kan bringe inn i analyse og vurdering av kildene, for eksempel hva som kan være ens egen subjektive posisjon eller fordommer. Dette kan være viktig for å unngå å la egne fordommer påvirke forståingen av temaet.

Alt i alt å reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår på et samfunnsfaglig tema, og å være bevisst på kildene og kvaliteten på informasjonen kan bidra til å gi en mer nyansert og balansert forståelse av temaet.

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Kjelder og kritisk tenking