Klappa namn

FØREMÅL: Denne øvinga hjelper deltakarane i ei ny gruppe til å læra kvarandre sine namn.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet.
  2. Øvinga startar med at den første deltakaren seier namnet sitt medan vedkomande klappar i hendene i retning mot ein annan deltakaren.
  3. Deltakaren som blei «klappa mot» held fram med å seia namnet sitt mens vedkomande klappar vidare til ein ny deltakar.
  4. Når alle deltakarane har klappa sine namn, fortel instruktøren/leiaren at dei no skal seia namnet til den ein klappar mot, i staden for sitt eige namn.
  5. Leiken held fram med at deltakarane klappar namnet til éin av dei andre i ringen, og turen går heile tida vidare til den siste som blei klappa mot.

Tips: Øvinga fungerer best når deltakarane ikkje nøler, men greier å halda ein rytme og tvinga seg sjølv til å klappa neste namn.

For vidarekomne:
Etter kvart som namna byrjar å bli kjende, kan ein auka tempoet. Deltakarar som nølar for lengje med å klappa neste namn ryk ut.

Sist oppdatert:

Kategori:

Bli kjent, Drama, Fellesøvingar, Konsenstrasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Klappa namn