Kommunikasjonsstøy

FØREMÅL: Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å improvisera fram ein samtale, samstundes som konsentrasjonen må vera på topp.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir sette saman i par, og to og to par fordeler seg rundt i rommet med god avstand til dei andre gruppene.
  2. Gruppene set seg på golvet, med deltakarane i kvart par sitjande diagonalt ovafor kvarandre. Dei to deltakarane i kvart par skal ha kvar sine samtalar, men dei får berre seia éi setning kvar.
  3. Deltakar 1 startar samtalen til par A.
  4. Deltakar 2 startar samtalen til par B.
  5. Deltakar 3 held fram på samtalen til par A.
  6. Deltakar 4 held fram samtalen til par B.
  7. Øvinga held fram med at kvar deltakar får seia éi setning kvar.

For vidarekomne:
Øvinga blir meir krevjande om kvar gruppe består av tre–fire par, slik at det blir endå fleire samtalar å konsentrera seg om.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Konsenstrasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Kommunikasjonsstøy