bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse

keyboard_arrow_up