utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar