analysera og bruka innsamla data til å laga forklaringar, drøfte forklaringane i lys av relevant teori og vurdera kvaliteten på eigne og andre sine utforskingar

keyboard_arrow_up