beskriva kroppen sitt immunforsvar og korleis vaksiner verkar, og gjera greie for kva vaksiner betyr for folkehelsa