bruka platetektonikkteorien til å forklara jorda si utvikling over tid, og gje eksempel på observasjonar som støttar teorien

Meny