gje eksempel på dagsaktuell forsking og drøfta korleis ny kunnskap blir generert gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande kunnskap

keyboard_arrow_up