gjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

keyboard_arrow_up