gjera greie for korleis fotosyntese og celleanding gjev energi til alt levande gjennom karbonkrinsløpet