stilla spørsmål og laga hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisera avhengige og uavhengige variablar og samla data for å finna svar