utforska, forstå og laga teknologiske system som består av ein sendar og ein mottakar