gjera greie for fysiske og psykiske endringar i puberteten og samtala om korleis dette kan påverka følelsar, handlingar og seksualitet