utforska elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk, og samtala om korleis me utnyttar elektrisk energi i dagleglivet

keyboard_arrow_up