utforska faseovergangar og kjemiske reaksjonar, og beskriva kva som kjenneteiknar dei