beskriva og reflektera over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa