laga samansette tekstar og grunngje val av uttrykksformer

keyboard_arrow_up