uttrykka seg i ulike sjangrar og eksperimentera med sjangrar på kreative måtar