utforska og beskriva samspelet mellom skrift, bilete og andre uttrykksformer, og laga eigne samansette tekstar