reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

keyboard_arrow_up